Wij bellen u!

Bedrijfsfilm

Vegetatiedaken

Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum, Asten

Hellende daken Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum te Asten voorzien van een groendak.

8000 m2 Groendak Cello, Rosmalen

Cello past 8000 m2 groendak toe op complex te Rosmalen. (De foto's van het groeiproces van dit groendak worden in de loop van het jaar toegevoegd)

Woningen, Vlijmen

Sedumdak toegepast bij woningen te Vlijmen.

ROC, Roosendaal

Groendak extensief toegepast bij het ROC te Roosendaal.

Singelveste Allee Wonen, Breda

Groendak extensief toegepast bij Singelveste Allee Wonen te Breda.

Vegetatiedaken

Grijze grinddaken kunnen door twee soorten vegetatiedaken worden vervangen: een sedumdak of een gras-kruidenvegetatiesysteem.
Beide groendaken ontlasten het riool, omdat het regenwater langzamer wordt afgevoerd. Bovendien dempen ze geluid, isoleren ze het gebouw en verhogen ze de waarde ervan. Voor deze natuurlijke dakbedekking bestaan verschillende subsidies.

Sedumdak
Bestaat uit verschillende sedumplanten, die voor veel kleur zorgen. Deze systemen hebben een geringe bouwhoogte en een laag gewicht.