Wij bellen u!

Bedrijfsfilm

NOx-reducerende afwerklagen

Gemeente Tilburg

NOx reducerende toplaag toegepast door gemeente Tilburg.

NOx-reducerende afwerklagen

NOx (stikstofoxiden) is één van de zes broeikasgassen die schadelijk zijn voor het milieu en worden uitgestoten door huishoudens, industrie en verkeer.
NOx-deeltjes zijn een belangrijk onderdeel van zure regen en veroorzaken onder andere astma. Ook VOS, Vluchtige Organische Stoffen, veroorzaken luchtvervuiling.